Četros mēnešos bankas nopelnījušas 55,3 miljonus latu

Rīga, 25.maijs, NOZARE.LV. Šā gada pirmajos četros mēnešos banku sektors Latvijā nopelnījis 55,3 miljonus latu, biznesa portālu "Nozare.lv" informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).

Ar peļņu darbojās 17 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles. To tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos ir 95,6%.

Neiekļaujot AS "Latvijas Krājbanka" gūtos zaudējumus, banku sektora gūtā peļņa līdz aprīļa beigām kopumā sasniedza 60,2 miljonus latu.

Banku sektora gūtā peļņa pirms uzkrājumiem un nodokļiem līdz aprīļa beigām pārsniedza 90 miljonus latu, tas ir, bijusi gandrīz par 30% lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir auguši gan tīrie komisijas naudas ienākumi - par 37%, gan tīrie procentu ienākumi - par 16%, savukārt izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem samazinājušies par 14%.

Banku sektora likviditāte saglabājās augsta, un likviditātes rādītājs aprīļa beigās bija 62%. Marta beigās šis rādītājs bija 63,2%, informēja FKTK.

Arī banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājās augstā līmenī un aprīļa beigās sasniedza 18,1%, bet minimālā kapitāla prasība ir 8%. Savukārt 1.līmeņa pašu kapitāla rādītājs aprīļa beigās bija 15%. Marta beigās banku sektora kapitāla pietiekamības rādītājs bija 18,1%, bet 1.līmeņa pašu kapitāla rādītājs - 14,9%.

Kopš gada sākuma septiņas bankas palielinājušas kapitālu kopumā par 11,7 miljoniem latu, un banku sektora apmaksātais pamatkapitāls aprīļa beigās sasniedza 1,677 miljardus latu.

Mēneša laikā banku piesaistīto noguldījumu atlikums pieaudzis par 2,4% jeb 266,3 miljoniem latu, tai skaitā rezidentu noguldījumu atlikums palielinājies par 0,9% jeb 49,9 miljoniem latu, galvenokārt pieaugot privāto nefinanšu sabiedrību noguldījumiem, bet nerezidentu noguldījumu atlikums pieauga par 4% jeb 216,5 miljoniem latu.

Aprīlī banku sektora kopējā kredītportfeļa apmērs saruka par 0,01%. Rezidentu mājsaimniecībām izsniegto kredītu atlikums saruka par 0,7%, savukārt pieauga gan rezidentu korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu atlikums - par 0,3%, gan nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums - par 1,3%.

Banku sektorā aprīlī no jauna izsniegti kredīti gandrīz 157 miljonu latu apmērā, tai skaitā 51,3 miljoni latu izsniegti Latvijas uzņēmumu attīstībai, 13,6 miljoni latu - Latvijas finanšu institūcijām, 14 miljoni latu - rezidentu mājsaimniecībām, savukārt 77,8 miljoni latu - nerezidentiem.

Uzņēmumu segmentā mēneša laikā visvairāk jaunos kredītos izsniegts lauksaimniecības nozarei - 11,2 miljoni latu, šai nozarei seko operācijas ar nekustamo īpašumu - 8,9 miljoni latu, tirdzniecība - 7,4 miljoni latu, finanšu un apdrošināšanas darbības - 5,2 miljoni latu, apstrādes rūpniecība - 5,1 miljons latu. Savukārt mājsaimniecību segmentā lielāko daļu no jaunizsniegtajiem kredītiem aprīlī veido kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un/vai remontam - 9,5 miljoni latu.

Ilgāk par 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā kredītportfelī aprīļa beigās sasniedza 13,8%. Marta beigās šis rādītājs bija 13,7%. Šādu kredītu īpatsvars rezidentu mājsaimniecību kredītportfelī sasniedza 16,6%, savukārt rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelī - 13,3%.

Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiem kredītiem atlikums aprīļa beigās sasniedza 1,24 miljardus latu jeb 10,1% no banku kopējā kredītportfeļa. Marta beigās šis rādītājs bija 10,2%.

Nozare.lv

Komentāri:
E-pasts:
Parole
Reģistrēties

Meklētājs

   

Kapitāls iesaka

Kontakti: SIA "Izdevniecība IKK"

Marijas iela 2, 5.stāvs, Rīga, LV-1050

T. 67029363, F. 67357584,

e-pasts: kapitals@kapitals.lv

Pārpublicējot materiālus, nepieciešama SIA "Izdevniecība IKK" rakstiska atļauja.

Citējot, atsauce uz avotu obligāta.
Par faktu materiālu ārštata autoru darbos izdevniecība atbildību neuzņemas.

© Kapitāls 2010 © LETA 2010 © Nozare.lv 2010 © LETA video 2010

Google+