Iesniegti vairāk nekā 42 000 mantiskā stāvokļa deklarāciju

Rīga, 24.maijs, LETA. Līdz otrdienai, 22.maijam, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) bija saņemtas 42 235 mantiskā stāvokļa deklarācijas, tai skaitā 20 personas savās deklarācijās bija norādījušas iepriekš nedeklarētus ienākumus kopumā 577 644 latu apmērā.

Par iepriekš nedeklarētajiem ienākumiem tika aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15% jeb 86 637 latu apmērā. No šīs summas valsts budžetā pagaidām iemaksāta aptuveni puse - 44 608 lati, aģentūra LETA uzzināja VID Sabiedrisko attiecību daļā.

Tuvojoties mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām - 1.jūnijam, ik dienas tiek sasniegti jauni saņemto deklarāciju skaita rekordi. Tā, piemēram, otrdien VID tika saņēma 3287 mantiskā stāvokļa deklarācijas.

Pagājušajā nedēļā VID vidēji vienā dienā saņēma 1827 deklarācijas, kas ir divas reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Ņemot vērā arvien pieaugošo iedzīvotāju aktivitāti, VID aicina tos, kuriem jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, neatlikt šo darbu uz pēdējo brīdi un izmantot iespēju iesniegt deklarāciju ne tikai personīgi VID klientu apkalpošanas centros, bet arī neklātienē - Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, sūtot papīra formā sagatavotu deklarāciju pa pastu, vai arī sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu deklarāciju uz elektroniskā pasta adresi "VID.sakumdeklaracija@vid.gov.lv".

Kā ziņots, viens no pēdējā laikā visbiežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem par mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanu ir, vai šāda deklarācija jāiesniedz arī kredītu galvotājiem.

VID atgādina, ka gadījumā, ja persona ir galvotājs citai personai, kuras nesegtais parādsaistību apmērs 2011.gada 31.decembrī plkst.24 pārsniedza 10 000 latu, un aizņēmējam ir radušās grūtības atmaksāt aizdevumu, kā rezultātā regulārie maksājumi saskaņā ar kredīta atmaksas grafiku ir jāveic galvotājam, tad minētās parādsaistības galvotājam ir jāuzrāda mantiskā stāvokļa deklarācijas 11.sadaļā "Latvijā vai ārvalstīs neatmaksātie aizņēmumi (kredīti) un citas parādsaistības".

Papildus minētajam, lai sniegtu pilnīgāku priekšstatu par savu mantisko stāvokli, persona mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā "Papildu informācija, kas, pēc personas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par tās mantisko stāvokli un deklarētajiem darījumiem" var uzrādīt informāciju par to, ka mantiskā stāvokļa deklarācijas 11.sadaļā ir uzrādītas parādsaistības, kas personai radušās saistībā ar galvojumu.

Savukārt, ja persona ir galvotājs citai personai, kuras nesegtais parādsaistību apmērs 2011.gada 31.decembrī plkst.24 pārsniedz 10 000 latu, bet aizņēmuma saņēmējs pilda savas saistības, tad galvotājam aizņēmēja parādsaistības deklarācijā nav jāuzrāda. Ja galvotājs vēlas, tad mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā "Papildu informācija, kas, pēc personas ieskatiem, ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par tās mantisko stāvokli un deklarētajiem darījumiem" viņš var uzrādīt informāciju par to, ka ir galvotājs kādai personai, kuras parādsaistību apmērs pārsniedz 10 000 latu.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem lielākas iespējas apmeklēt seminārus, arī maijā, tāpat kā martā un aprīlī, semināri par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma piemērošanu VID klientu apkalpošanas centros tiek organizēti arī plkst.17 un vēlāk. Aktuālā informācija par VID bezmaksas semināriem pieejama VID interneta mājaslapas sadaļā "Semināri nodokļu maksātājiem".

Informācija par Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likuma piemērošanu un par mantiskā stāvokļa deklarācijas aizpildīšanu pieejama gan VID mājaslapā, gan īpaši mantiskā stāvokļa deklarēšanai izveidotajā mājaslapā "www.VIDsakumdeklaracija.lv".

Nozare.lv

Komentāri:
E-pasts:
Parole
Reģistrēties

Meklētājs

   

Kapitāls iesaka

Kontakti: SIA "Izdevniecība IKK"

Marijas iela 2, 5.stāvs, Rīga, LV-1050

T. 67029363, F. 67357584,

e-pasts: kapitals@kapitals.lv

Pārpublicējot materiālus, nepieciešama SIA "Izdevniecība IKK" rakstiska atļauja.

Citējot, atsauce uz avotu obligāta.
Par faktu materiālu ārštata autoru darbos izdevniecība atbildību neuzņemas.

© Kapitāls 2010 © LETA 2010 © Nozare.lv 2010 © LETA video 2010

Google+