Rīgas dome atteiksies no daudzmiljonu ieceres būvēt konferenču zāli lidostas tuvumā

Rīga, 25.maijs, LETA. Rīgas dome plāno atteikties no kādreizējā vicemēra Aināra Šlesera (toreiz - LPP/LC) ieceres par daudziem miljoniem latu būvēt konferenču zāli lidostas tuvumā.

Kā ziņots, Rīgas domes deputāti 2010.gada februārī uzdeva SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" īstenot reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra izveides projektu pie lidostas, kā arī šī mērķa īstenošanai uzņēmuma pamatkapitālā ieguldīt 12 zemesgabalus ar kopējo platību 35,6 hektāri.

Vācijas un Latvijas puses nodomu protokolus par sadarbību starptautiska izstāžu un konferenču centra izveidē pie lidostas "Rīga" parakstīja 2010.gada martā, paredzot, ka SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" projektā piedalīsies ar zemi, bet "Messe Frankfurt" konsultēs un pēc tam arī apsaimniekos šo centru, savukārt pašai būvniecībai tiks piesaistīts privāts investors. No Latvijas puses protokolu parakstīja Šlesers.

"Rīgas pilsētbūvnieks" 2010.gada jūlijā reģistrēja meitasuzņēmumu starptautisko izstāžu un konferenču centra projekta "Messe Riga" realizācijai pie lidostas "Rīga".

Saistībā ar SIA "Rīgas pilsētbūvnieks" un izstāžu biznesa uzņēmuma "Messe Frankfurt Venue GmbH" iecerēto izstāžu un konferenču centra projektu tika sākta detalizēta biznesa plāna izstrāde un meklēti potenciālie investori. "Messe Frankfurt" sākotnējie aprēķini liecināja, ka centra būvniecībā varētu tikt ieguldīti 80 līdz 100 miljoni eiro (56 līdz 70 miljoni latu).

Tagad reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centru projekta virzība lidostas tuvumā ir izbeigta, jo apstākļos, kad nav skaidra starptautiskās lidostas "Rīga" ilgtermiņa attīstības stratēģija, nav iespējama pilnīga projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma un biznesa plāna izstrāde, konstatējusi pašvaldības SIA "Rīgas pilsētbūvnieks".

Līdz ar to turpmāka zemes gabalu, kas bija paredzēti šī projekta realizācijai, paturēšana "Rīgas pilsētbūvnieka" īpašumā ir uzskatāma par nelietderīgu, liecina Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes sagatavotais lēmumprojekts, kuru pirmdien, 28.maijā, skatīs Pilsētas īpašuma komitejas sēdē.

Rīgas dome plāno samazināt pašvaldības līdzdalību "Rīgas pilsētbūvniekā", dzēšot kapitāla daļas 3,6 miljonu latu vērtībā.

Rīgas pilsētas pašvaldības prasījums, kas radies pamatkapitāla samazināšanas rezultātā pret "Rīgas pilsētbūvnieku", tiks segts ar 11 uzņēmuma pamatkapitālā ieguldītajiem nekustamajiem īpašumiem, iegūstot tos Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā. Desmit no tiem bija paredzēti konferenču zāles būvniecībai, taču projekts no "Rīgas pilsētbūvnieka" vidēja termiņa stratēģijas 2012. līdz 2017.gadam ir izslēgts.

Pašvaldība savā īpašumā plāno atgūt zemesgabalus Kazeņu ielā 10, Priedaines ielā 49, 51, 88, 90 un 92, Sieksātes ielā 3, Grenču ielā 11, 13 un 15. Uz pašvaldības vārda plānots reģistrēt arī zemesgabalu Lomonosova ielā 1, k-19, uz kura 2009.gadā uzcelta pašvaldības daudzdzīvokļu māja, kas joprojām atrodas "Rīgas pilsētbūvnieka" pamatkapitālā.

No uzņēmuma pamatkapitāla tiks izslēgts arī zemesgabals Jūrkalnes ielā, kas sākotnēji tika paredzēts izstāžu un konferenču centra palīgfunkciju nodrošināšanai un tam piegulošās teritorijas kompleksai attīstībai.

Atgūstamo zemes gabalu sarakstā nav atrodami īpašumi Priedaines ielā 53 un Grenču ielā 20. "Rīgas pilsētbūvnieka" pārstāvis Ivo Kiršblats skaidroja, ka kopējā zemesgabalu platība nav mainījusies, taču ir veiktas korekcijas ielu sarkanajās līnijās, kā rezultātā zemesgabalu skaits samazinājies.

Pašvaldībā sākts SIA "Messe Rīga" likvidācijas process. Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē 28.maijā tiks skatīts jautājums par "Rīgas pilsētbūvnieka" līdzdalības izbeigšanu uzņēmumā. Visas "Messe Rīga" kapitāldaļas pieder "Rīgas pilsētbūvniekam". Dibinot meitas uzņēmumu, tā pamatkapitālā 2010.gadā ieguldīti 2000 latu, un summa līdz šim palikusi nemainīga, jo uzņēmuma amatpersonas nav saņēmušas atalgojumu, devušās komandējumos, ne arī veikušas citas darbības.

Rīgas domes informācija liecina, ka sarunu procedūra par konferenču zāles būvniecības ieceres tehniski ekonomiskā pamatojuma un biznesa plāna izstrādi pārtraukta jau 2011.gada janvārī - pāris mēnešus pēc tam, kad Šlesers pārtrauca darbu Rīgas domē kā vicemērs, jo tika ievēlēts 10.Saeimā.

"Rīgas pilsētbūvnieks" skaidroja, ka iecere vairs neatbilda uzņēmuma biznesa vajadzībām un iespējām. Salīdzinājumā ar sarunu procedūras sākšanas brīdi bija notikušas izmaiņas reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra "Messe Riga" izveides projekta attīstības perspektīvās, kas mainīja līdzšinējo izpratni par turpmāko projekta attīstības gaitu tuvākajā nākotnē.

"Rīgas pilsētbūvnieks" norādīja, ka projekta attīstība var notikt tikai tiešā saistībā ar lidostas "Rīga" paplašināšanās plāniem. Šobrīd nav skaidra konkrēta lidostas ilgtermiņa attīstības stratēģija, kas būtiski ietekmē reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra "Messe Riga" izveides plānus. Lidostas pašreizējā kapacitāte neatbilst reģionāla mēroga izstāžu un konferenču centra projekta vajadzībām, un šādos apstākļos nav iespējama minētā projekta pilnīga tehniski ekonomiskā pamatojuma un biznesa plāna izstrāde, līdz ar to šī projekta virzība ir izbeigta.

Nozare.lv

Komentāri:
E-pasts:
Parole
Reģistrēties

Meklētājs

   

Kapitāls iesaka

Kontakti: SIA "Izdevniecība IKK"

Marijas iela 2, 5.stāvs, Rīga, LV-1050

T. 67029363, F. 67357584,

e-pasts: kapitals@kapitals.lv

Pārpublicējot materiālus, nepieciešama SIA "Izdevniecība IKK" rakstiska atļauja.

Citējot, atsauce uz avotu obligāta.
Par faktu materiālu ārštata autoru darbos izdevniecība atbildību neuzņemas.

© Kapitāls 2010 © LETA 2010 © Nozare.lv 2010 © LETA video 2010

Google+